Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA

Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)
pomoc
login
TYGODNIK ANGORA działa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte zwyczaje edytorskie. Szczegóły wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostępnianym na żądanie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy jedynie po opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy przedruku. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów. Tygodnik ANGORA płaci autorom za przedruki.

DYREKTOR: Danuta Kotkowska
DYREKTOR WYDAWNICTWA: Jerzy Wyrozumski
REDAKTOR WYDAWCA: Anna Kuliś
REDAKTOR NACZELNY: Paweł Woldan
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Maciej Wilczek
KIEROWNIK REDAKCJI: Henryk Krupiński
SEKRETARIAT: Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka
ZESPÓŁ: Wojciech Andrzejewski, Andrzej Berestowski, Jacek Binkowski, Przemysław Bogusz, Bohdan Gadomski, Anna Gajda, Tomasz Gawiński, Janusz Glanc-Szymański, Katarzyna Gorzkiewicz, Małgorzata Kopeć, Piotr Kotkowski, Maciej Malinowski, Henryk Martenka, Jacek Michoń, Adam Lewaszkiewicz, Bohdan C. Melka, Michał Ogórek, Jan Olczyk, Adam Owczarek, Agnieszka Pacho, Katarzyna Pastuszko, Krzysztof Różycki, Beata Woldan
WSPÓŁPRACOWNICY: Grażyna Anczewska, Wojciech Chądzyński, Aleksander Janik, Mirosław Kaliciński, Janusz Korwin-Mikke, Marta Kuliś, Tomasz Kuliś, Andrzej Marciniak, Wojciech Nomejko, Sławomir Pietras, Marek Raczkowski, Adam Sumera, Antoni Szpak, Jan Tomkowski, Ewa Wesołowska, Marcin Wilczek
FOTOSKŁAD: Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkowska, Anna Ożga, Grzegorz Ożga
FOTOEDYTOR: Piotr Kamionka
KOREKTA: Agnieszka Freus-Garbala (kierownik)
RYSOWNICY: Jolanta Piekart-Barcz (kierownik), Sławomir Kiełbus, Marek Klukiewicz, Piotr Rajczyk, Mirosław Stankiewicz, Jarosław Szymański, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, Katarzyna Zalepa
REKLAMA: Robert Kuliś
REKLAMA AGENCYJNA: SUPPORT MEDIA Michał Łubisz, tel. 22 312 40 62
PROMOCJA: Andrzej Wójtowicz
DZIAŁ SPRZEDAŻY: Mariusz Witkowski (kierownik), Krzysztof Kosiński, Adam Piotrowski, Bogdan Witkowski
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI: Mateusz Koprowski
KSIĘGOWOŚĆ: Mirosława Gabrysiak, Magdalena Kamionka, Zuzanna Romanowska

Adres redakcji:
90-007 Łódź
pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 61 79
fax 42 632 07 59
e-mail: redakcja@angora.com.pl
WWW: www.angora.com.pl, www.angorka.com.pl

Prenumerata zagraniczna:
Wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi i w Internecie www.ruch.nor.pl.

Ceny prenumeraty zagranicznej wysyłanej przez redakcję (kwartalnie):
Europa priorytet 200 zł (50 euro)
USA 220 zł (88 dolary)
Australia 350 zł (140 dolary)

Wpłat należy dokonać na konto:
Wydawnictwo Westa-Druk sp. z o.o.
Bank PEKAO XI O/ŁÓDŹ
24 1240 3073 1111 0010 1196 7072

Wydawca:
"Wydawnictwo Westa-Druk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000205389, NIP:123-102-07-01, REGON 015680931, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Druk:
Drukarnia Prasowa SA w Łodzi
al. Piłsudskiego 82
Nr indeksu 37-87-39, ISSN 0867-8162.

Do dystrybucji Tygodnika "ANGORA" na terenie USA upoważniona jest wyłącznie:
At the area of the USA is an exclusively authorised distributor:
"Peter Raczkiewicz Polish Media Group E"

Peter Raczkiewicz
Polish Media Group E
4738 N. Harlem Ave. #10
Harwood Heights, IL 60706

Herausgeber in Deutschland; Niemcy:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Postfach 101723
44017 Dortmund
tel. 0231 101948
fax 0231 7213326
www.angora-online.de