Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA

Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)
pomoc
login
TYGODNIK ANGORA działa w oparciu o przepisy art. 25, 26, 29 (zamieszczając także wypisy dla celów dydaktycznych) 33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (DzU z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjęte zwyczaje edytorskie. Szczegóły wyjaśniamy w rozesłanym do redakcji i udostępnianym na żądanie liście intencyjnym. Sprostowania i odpowiedzi drukujemy jedynie po opublikowaniu w pismach, skąd dokonaliśmy przedruku. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań tekstów. Tygodnik ANGORA płaci autorom za przedruki.

DYREKTOR: Danuta Kotkowska
DYREKTOR WYDAWNICTWA: Jerzy Wyrozumski
REDAKTOR WYDAWCA: Anna Kuliś
REDAKTOR NACZELNY: Paweł Woldan
Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Katarzyna Gorzkiewicz
SEKRETARZ REDAKCJI: Maciej Wilczek
KIEROWNIK REDAKCJI: Henryk Krupiński
SEKRETARIAT: Elżbieta Białkowska, Elżbieta Walecka
ZESPÓŁ: Wojciech Andrzejewski, Andrzej Berestowski, Jacek Binkowski, Przemysław Bogusz, Bohdan Gadomski, Anna Gajda, Tomasz Gawiński, Janusz Glanc-Szymański, Małgorzata Kopeć, Piotr Kotkowski, Maciej Malinowski, Henryk Martenka, Jacek Michoń, Adam Lewaszkiewicz, Bohdan C. Melka, Michał Ogórek, Jan Olczyk, Adam Owczarek, Agnieszka Pacho, Katarzyna Pastuszko, Krzysztof Różycki, Beata Woldan
WSPÓŁPRACOWNICY: Grażyna Anczewska, Wojciech Chądzyński, Aleksander Janik, Mirosław Kaliciński, Janusz Korwin-Mikke, Marta Kuliś, Tomasz Kuliś, Andrzej Marciniak, Wojciech Nomejko, Sławomir Pietras, Marek Raczkowski, Adam Sumera, Antoni Szpak, Jan Tomkowski, Ewa Wesołowska, Marcin Wilczek
FOTOSKŁAD: Zbigniew Galant (kierownik), Małgorzata Kruczkowska, Anna Ożga, Grzegorz Ożga
FOTOEDYTOR: Piotr Kamionka
KOREKTA: Agnieszka Freus-Garbala (kierownik)
RYSOWNICY: Jolanta Piekart-Barcz (kierownik), Sławomir Kiełbus, Marek Klukiewicz, Piotr Rajczyk, Mirosław Stankiewicz, Jarosław Szymański, Paweł Wakuła, Tomasz Wilczkiewicz, Katarzyna Zalepa
REKLAMA: Robert Kuliś
REKLAMA AGENCYJNA: SUPPORT MEDIA Michał Łubisz, tel. 22 312 40 62
PROMOCJA: Andrzej Wójtowicz
DZIAŁ SPRZEDAŻY: Mariusz Witkowski (kierownik), Krzysztof Kosiński, Adam Piotrowski, Bogdan Witkowski
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI: Mateusz Koprowski
KSIĘGOWOŚĆ: Mirosława Gabrysiak, Magdalena Kamionka, Zuzanna Romanowska

Adres redakcji:
90-007 Łódź
pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 61 79
fax 42 632 07 59
e-mail: redakcja@angora.com.pl
WWW: www.angora.com.pl, www.angorka.com.pl

Prenumerata zagraniczna:
Wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi i w Internecie www.ruch.nor.pl.

Ceny prenumeraty zagranicznej wysyłanej przez redakcję (kwartalnie):
Europa priorytet 200 zł (50 euro)
USA 220 zł (88 dolary)
Australia 350 zł (140 dolary)

Wpłat należy dokonać na konto:
Wydawnictwo Westa-Druk sp. z o.o.
Bank PEKAO XI O/ŁÓDŹ
24 1240 3073 1111 0010 1196 7072

Wydawca:
"Wydawnictwo Westa-Druk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000205389, NIP:123-102-07-01, REGON 015680931, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Druk:
Drukarnia Prasowa SA w Łodzi
al. Piłsudskiego 82
Nr indeksu 37-87-39, ISSN 0867-8162.

Do dystrybucji Tygodnika "ANGORA" na terenie USA upoważniona jest wyłącznie:
At the area of the USA is an exclusively authorised distributor:
"Peter Raczkiewicz Polish Media Group E"

Peter Raczkiewicz
Polish Media Group E
4738 N. Harlem Ave. #10
Harwood Heights, IL 60706

Herausgeber in Deutschland; Niemcy:
Verlag Hübsch & Matuszczyk KG
Postfach 101723
44017 Dortmund
tel. 0231 101948
fax 0231 7213326
www.angora-online.de