Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA
Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo Westa - Druk sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, m.in. utrzymanie Konta, realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy.
Staramy się, aby Twoje dane były bezpieczne dlatego stosujemy najwyższej jakości zabezpieczenia przed włamaniem do sieci i zapewniamy profesjonalny nadzór bezpieczeństwa on- line. Nasze bazy danych są szyfrowane.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajesz nam dobrowolnie w procesie rejestracji konta i zakupu usług płatnych. Automatycznie zbieramy również dane statystyczne związane ze sposobem korzystania przez Ciebie z serwisu www.angora.com.pl, np. odwiedziny na stronie. Nie profilujemy użytkowników. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług, w tym obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń związanych z umową (w tym m.in. utworzenia konta, realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług, a także w celach archiwizacyjnych, podatkowo - księgowych, kontaktowych, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie korzystania z naszych usług, rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole lub korzystając z komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celach analitycznych lub statystycznych, przede wszystkim w celu optymalizacji, i personalizacji funkcji serwisu oraz w celu tworzenia statystyk. Zapewniamy, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać Twoich praw i wolności. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Wydawnictwa Westa - Druk sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz statystycznych na potrzeby wewnętrznego raportowania i poprawy funkcjonowania serwisu www.angora.com.pl;

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Twoje dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Westa -Druk sp. z o.o., podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to nasi pracownicy, współpracownicy, dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, dostawcy usług księgowych, prawnych lub audytowych.

Jakie masz prawa?
W związku z przetwarzaniem przez Westa - Druk sp. z o.o. Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
• możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Westa - Druk sp. z o.o. może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Westa - Druk sp. z o.o. je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Westa - Druk sp. z o.o. przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
• możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Westa - Druk sp. z o.o. odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa, skontaktuj się z nami. Staramy się niezwłocznie reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz wysłać wiadomość na adresy: rodo@angora.com.pl lub ido@angora.com.pl, jak również skontaktować się z nami telefonicznie pod nr 42 632 61 79, fax: 42 632 07 59 oraz listownie pod adresem: Wydawnictwo Westa - Druk sp. z o.o., pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź