Zalogowanie się jest jednoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU w aktualnym brzmieniu (ostatnia aktualizacja 30.01.2015 r.)

REJESTRACJA
Akceptuję REGULAMIN
(wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Westa Druk sp. z o.o. w Łodzi. (wymagane)

DLA REKLAMODAWCY

CENNIK

rozwiń

WYMIAR

STRONA

I POŁOWA

II POŁOWA

1/1
(220 x 288 mm)
lewa
prawa
89 000 zł
100 000 zł
74 000 zł
82 000 zł
Junior page
(164 x 192 mm)
lewa
prawa
57 000 zł
63 000 zł
46 000 zł
50 000 zł
1/2 poziom
(220 x 144 mm)
1/2 pion
(108 x 288 mm)
lewa
prawa
50 000 zł
56 000 zł
42 000 zł
47 000 zł
1/3 poziom
(220 x 96 mm)
1/3 pion
(108 x 192 mm)
lewa
prawa
36 000 zł
40 000 zł
30 000 zł
32 000 zł
1/4 poziom
(164 x 96 mm)
1/4 pion
(108 x 144 mm)
lewa
prawa
26 000 zł
30 000 zł
22 000 zł
26 000 zł
Wyspa na środku strony
(108 x 144 mm)
lewa
prawa
48 000 zł
51 000 zł
44 000 zł
46 000 zł
Jeden moduł
(52 x 48 mm)
6 000 zł

DOPŁATY:

 • za konsekutywność +10%
 • za niestandardowe miejsce dla reklamy +30%

SIATKA MODUŁOWA


Cennik reklam na stronie angora.com.pl

HARMONOGRAM WYDAŃ

rozwiń


Nr wydania Data sprzedaży Data wydawnicza Deadline na zlecenia Deadline na materiały
01/24 02-01 07-01 18-12 27-12
02/24 08-01 14-01 27-12 02-01
03/24 15-01 21-01 02-01 08-01
04/24 22-01 28-01 08-01 15-01
05/24 29-01 04-02 15-01 21-01
06/24 05-02 11-02 22-01 29-01
07/24 12-02 18-02 29-01 05-02
08/24 19-02 25-02 05-02 12-02
09/24 26-02 03-03 12-02 19-02
10/24 04-03 10-03 12-02 26-02
11/24 11-03 17-03 26-02 04-03
12/24 18-03 24-03 04-03 11-03
13/24 25-03 31-03 11-03 18-03
14/24 02-04 07-04 18-03 25-03
15/24 08-04 14-04 18-03 02-04
16/24 15-04 21-04 02-04 08-04
17/24 22-04 28-04 08-04 15-04
18/24 29-04 05-05 15-04 22-04
19/24 06-05 12-05 22-04 29-04
20/24 13-05 19-05 29-04 06-05
21/24 20-05 26-05 06-05 13-05
22/24 27-05 02-06 13-05 20-05
23/24 03-06 09-06 20-05 27-05
24/24 10-06 16-06 27-05 03-06
25/24 17-06 23-06 03-06 10-06
26/24 24-06 30-06 10-06 17-06
27/24 01-07 07-07 17-06 24-06
28/24 08-07 14-07 24-06 01-07
29/24 15-07 21-07 01-07 08-07
30/24 22-07 28-07 08-07 15-07
31/24 29-07 04-08 15-07 22-07
32/24 05-08 11-08 22-07 29-07
33/24 12-08 18-08 29-07 05-08
34/24 19-08 25-08 05-08 12-08
35/24 26-08 01-09 12-08 19-08
36/24 02-09 08-09 19-08 26-08
37/24 09-09 15-09 26-08 02-09
38/24 16-09 22-09 02-09 09-09
39/24 23-09 29-09 09-09 16-09
40/24 30-09 06-10 16-09 23-09
41/24 07-10 13-10 23-09 30-09
42/24 14-10 13-10 30-09 07-10
43/24 21-10 27-10 07-10 14-10
44/24 28-10 03-11 14-10 21-10
45/24 04-11 10-11 21-10 28-10
46/24 12-11 17-11 28-10 04-11
47/24 18-11 24-11 04-11 12-11
48/24 25-11 01-12 12-11 18-11
49/24 02-12 08-12 18-11 25-11
50/24 09-12 15-12 25-11 02-12
51/24 16-12 22-12 02-12 09-12
52/24 23-12 29-12 09-12 16-12
01/25 30-12 05-01 16-12 23-12

ZASADY PRAWNE

rozwiń

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawą do zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia w TYGODNIKU ANGORA jest zlecenie sygnowane przez przedstawicieli płatnika.
 2. Zlecenie winno zawierać: dane adresowe Zleceniodawcy, określenie rodzaju reklamy, ilość i daty emisji, powierzchnię reklamy lub ilość słów, cenę jednostkową, wysokość udzielonych rabatów, warunki i terminy płatności.
 3. Zleceniodawcy - płatnicy podatku VAT, winni załączyć upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez ich podpisu.
 4. Podane w cenniku ceny ogłoszeń i reklam dotyczą materiałów gotowych do druku. Za opracowanie graficzne lub wykonanie reklamy wg projektu Zleceniodawcy, Dział Reklamy doliczy jednorazowo dopłatę do 5 proc. ceny podstawowej ogłoszenia.
 5. Gotowe wywiady i artykuły reklamowe są płatne w zależności od zajętej powierzchni. W przypadku zlecenia Redakcji przygotowania tekstu obowiązuje dodatkowa opłata według cen w cenniku.
 6. Teksty artykułów reklamowych publikowane są w ramce i sygnowane podpisem: "reklama", "tekst promocyjny" lub "artykuł sponsorowany".
 7. Odrębną formą reklamy jest wkładkowanie (inserting). Rodzaj i termin wkładkowania podlega każdorazowemu uzgodnieniu z Działem Reklamy. Przed zawarciem umowy wymagane jest przedłożenie wzoru wkładki reklamowej i jej akceptacja przez redakcję. Wkładki, które upodabniają się graficznie do kolumn redakcyjnych tygodnika lub zawierają obce reklamy - nie będą akceptowane.
 8. Materiały do druku powinny być dostarczone najpóźniej 14 dni przed ukazaniem się numeru.
 9. Redakcja ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nie nadających się z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
 10. Wszelkie zmiany w treści reklamy - podane wyłącznie na piśmie - mogą być dokonane nie później niż 7 dni przed ukazaniem się numeru.
 11. Wycofanie zlecenia w terminie 7 dni i krótszym przed ukazaniem się numeru uprawnia Dział Reklamy do obciążenia Zleceniodawcy równowartościa 100 proc. uzgodnionej wartości reklamy.
 12. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz może odmówić zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, artykułu reklamowego lub wkładki, jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem, bądź linią programową i charakterem pisma.
 13. Ewentualne reklamacje przyjmowane są w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub reklamy.
 14. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję tygodnika.
 15. Należność za druk ogłoszeń i reklam obliczana jest według cennika obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia.
 16. W przypadku zmiany cennika w trakcie obowiązywania długoterminowej umowy, nowe ceny wchodzą w życie po upływie miesiąca.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za druk ogłoszeń i reklam przyjmowane są: gotówka, czeki potwierdzone lub przelewy na konto
  Bank PEKAO S.A. XI O/Łódź 24 1240 3073 1111 0010 1196 7072
 2. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu, nie później jednak niż 14 dni od daty wystawienia faktury.
 3. W przypadku opóźnienia płatności, Zleceniodawca zostanie obciążony odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Redakcja zastrzega sobie również prawo wstrzymania druku zamówionych ogłoszeń i reklam, jeżeli poprzednie nie zostały opłacone.


III. ZAMÓWIENIE OGŁOSZENIA LUB REKLAMY OZNACZA AKCEPTACJĘ POWYŻSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

IV. W SPRAWACH SPORNYCH NIE UJĘTYCH W POWYŻSZYCH ZASADACH OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO

MATERIAŁY DO DRUKU


Dostarczanie materiałów do druku najpóźniej na 7 dni przed ukazaniem się tygodnika (13 dni przed data wydawniczą).

Prosimy o przysyłanie tylko i wyłącznie materiałów w postaci elektronicznej wraz z wydrukiem kontrolnym w skali 1:1.

Bez wydruku kontrolnego nie będziemy mogli uznać reklamacji co do kolorystyki reklamy.

Preferowane rodzaje formatów to przygotowane na komputery PC:

 • pliki wektorowe - EPS, COREL (z zamianą czcionek na krzywe),
 • bitmapy TIFF, JPG

Rozdzielczość - 300 DPI (w skali 1:1).

Adresy:
pocztowy: Dział Reklamy Tygodnika ANGORA
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
e-mail: reklama@angora.com.pl

Transfer źródłowy - Serwer FTP:
- Total Commander
serwer: krolik.angora.com.pl, użytkownik (user): ftp-rekl, hasło (password): REKLAMAUP

Explorator Windows
ftp://REKLAMAUP: ftp-rekl@krolik.angora.com.pl